Thông báo tuyển dụng viên chức ngành y tế Đồng Tháp năm 2020

Lúc 03:31 ngày 16-06-2020

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-SYT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp, đợt 1 năm 2020; Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

Tải Thông báo tại đây
Người đăng: Đổng Thanh Giang
Tin cùng chuyên mục
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo