Trong nhiều báo cáo kinh tế - xã hội hay trong các bảng thống kê không khó tìm thấy các cụm từ "tăng x% so với năm trước" hay "tăng y% so với...

Suy ngẫm chút...!
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo