STT KÝ HIỆU VĂN BẢN NGÀY ĐĂNG
TRÍCH YẾU
1

Quy định về việc bắt buộc làm tờ khai y tế mỗi ngày

17/04/2020

Quy định về việc bắt buộc làm tờ khai y tế mỗi ngày

2

Công văn số:537/SYT-VP V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

12/03/2020

Công văn số:537/SYT-VP V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

3

Công văn số:69/CCDS V/v giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage “Hạnh phúc gia đình"

02/03/2020

Công văn số:69/CCDS V/v giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage “Hạnh phúc gia đình"

4

Công văn số:136/CCDS V/v giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

24/10/2019

Công văn số:136/CCDS V/v giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

5

Công văn số: 394/SY-SYT V/v Thông báo số 2 về hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần 11 (VCART-2)

09/09/2019

V/v Thông báo số 2 về Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần 11 (VCART-2)

6

Quy định phạm qui hoạt động xã hội các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội tại TTYT

15/07/2019

Quy định phạm qui hoạt động xã hội các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội tại TTYT

7

Giấy đề nghị Về việc thực hiện hoạt động xã hội các tổ chức, tình nguyện viên tại TTYT

15/07/2019

Giấy đề nghị Về việc thực hiện hoạt động xã hội các tổ chức, tình nguyện viên tại TTYT

8

Thông báo V/v tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế của Bệnh Viện Da Liễu tỉnh Đồng Tháp

15/07/2019

Thông báo Về việc tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế của Bệnh Viện Da Liễu tỉnh Đồng Tháp

9

3928/BYT-K2ĐT

11/07/2019

V/v không thực hiện đào tạo định hướng

10

01/TB-CTXH

30/05/2019

V/v tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân miễn phí

11

86 /CV-BHXH

08/05/2019

V/v triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH

12

938/SYT-VP

22/04/2019

V/v triển khai tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

13

421 /BHYT-GĐYT

16/04/2019

V/v đề nghị tiếp nhận KCB cho người có thẻ BHYT, có sự thay đổi tên cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ

14

700/SYT-NVY

27/03/2019

V/v đăng ký tham dự lớp “Cập nhật những kiến thức mới về ung thư”

15

286/BHXH-GĐYT

26/03/2019

V/v bổ sung hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2019.

16

339/QĐ-SYT

23/11/2018

V/v phê duyệt danh mục kỹ thuật được triển khai thực hiện tại Trung tâm y tế huyện Lấp Vò năm 2018

17

Quy trình

16/11/2018

Quy trình tiếp nhận thông tin và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người bệnh trong quá trình khám bệnh chữa bệnh của Trung tâm...

18

Nội quy

16/11/2018

Nội quy phòng tiếp công dân của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò

19

54/QC-TTYT

16/11/2018

V/v ban hành QUY CHẾ Thủ tục tiếp công dân của Trung tâm y tế huyện Lấp Vò

20

50/TB-BVLV

02/02/2017

V/v mở cửa cổng chính Bệnh viện

Trang 1 / 2

Văn bản  

Quy định về việc bắt buộc làm tờ khai y tế mỗi ngày

Công văn số:537/SYT-VP V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Công văn số:69/CCDS V/v giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage “Hạnh phúc gia đình"

Công văn số:136/CCDS V/v giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

V/v Thông báo số 2 về Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần 11 (VCART-2)

Quy định phạm qui hoạt động xã hội các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội tại TTYT

Giấy đề nghị Về việc thực hiện hoạt động xã hội các tổ chức, tình nguyện viên tại TTYT

Thông báo Về việc tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế của Bệnh Viện Da Liễu tỉnh Đồng Tháp

V/v không thực hiện đào tạo định hướng

V/v tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân miễn phí

V/v triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH

V/v triển khai tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

V/v đề nghị tiếp nhận KCB cho người có thẻ BHYT, có sự thay đổi tên cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ

V/v đăng ký tham dự lớp “Cập nhật những kiến thức mới về ung thư”

V/v bổ sung hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2019.

© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo