Tin tức  

Thông báo về việc thay đổi giá viện phí... 10-08-2017       16:30
Bảng giá thuốc tân dược 2016 04-12-2016      17:13
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo