Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

Lúc 11:04 ngày 23-11-2018CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Vị trí, chức năng

Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe là phòng chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm. Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe có chức năng tham mưu Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số - KHHGĐ, truyền thông và giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông về Dân số - KHHGĐ trên địa bàn.

2.2. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

2.3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến và tư vấn các phương tiện tránh thai theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số - KHHGĐ của trạm y tế và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ khóm, ấp.

2.5. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục Dân số - KHHGĐ phân công.

2.6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ xã và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ khóm, ấp.

2.7. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ và sức khỏe sinh sản.

2.8. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

2.9. Cập nhật, hoàn thiện kho dữ liệu dân cư của chuyên ngành dân số.

2.10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe tại đơn vị.

2.11. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan  của ngành, lĩnh vực.

2.12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao./.Người đăng: Đổng Thanh Giang
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

Công văn số 781/SYT-VP của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Công văn số:579 Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

Công văn số:608/TTYT-DVTYT Về việc chào giá trang thiết bị y tế

Công văn số: 933/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

Công văn số:891/TTYT-DS Về việc tiếp tục triển khai các kênh truyền thông xã hội về Dân số và Phát Triển

Công văn số:227/CV-TTYT về việc triển khai gửi file TVC mức sinh thấp và tờ rơi về tầm soát trước sinh và sơ sinh

Công văn số:1940/TTYT-DS Về việc tuyên truyền, phát động tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Công văn số:1446/TTYT-DS Về việc phát động cuộc thi làm video trền nền tảng TikTok

Công văn số:88/CCDS Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gogfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

Công văn số:87/CCDS Về việc giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage "Hạnh phúc gia đình"

Thông báo về việc thực hiện thí điểm xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) miễn phí theo Dề án Nâng cao Chất lượng dân số

Công văn số:330/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn;www.cpcs.vn;www.giadinh.net.vn"

Công văn số: 327/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage "Hạnh phúc gia đình"

Công văn số:1406/TTYT-DS Về việc tham gia cuộc thi sáng tạo clip ngắn với chủ đề “Sinh con gái – Hái niềm vui” năm 2020

Công văn số 1581/TTYT-DS Về việc giới thiệu sự kiện Ngày Tránh thai Thế giới (26/9) trên các trang Web Tổng cục Dân số-KHHGĐ

© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/ttytlapvo