Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

Lúc 11:03 ngày 23-11-2018CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN


1. Vị trí, chức năng

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh có chức năng thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh,... Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm,...

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Triển khai, thực hiện các quy chế chuyên môn theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế.

2.2. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh…

2.3. Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm, ghi sổ lưu và trả kết quả theo quy định.

2.4. Thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế. Thực hiện an toàn lao động, nội quy bảo hộ lao động.

2.5. Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: X-quang, siêu âm,… theo yêu cầu của bác sĩ lâm sàng.

2.6. Thực hiện chiếu, chụp và trả kết quả theo quy định.

2.7. Lập kế hoạch họat động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong khoa. Thực hiện công tác chiếu chụp, siêu âm… đúng theo chỉ định.

2.8. Thực hiện công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện, sơ kết đánh giá; chế độ thống kê, báo cáo; Nghiên cứu khoa học; Đào tạo chuyên môn; Lưu trữ tài liệu hồ sơ… theo quy định.

2.9. Quảnlý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định.

2.10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao./.Người đăng: Đổng Thanh Giang
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

Công văn số 781/SYT-VP của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Công văn số:579 Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

Công văn số:608/TTYT-DVTYT Về việc chào giá trang thiết bị y tế

Công văn số: 933/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

Công văn số:891/TTYT-DS Về việc tiếp tục triển khai các kênh truyền thông xã hội về Dân số và Phát Triển

Công văn số:227/CV-TTYT về việc triển khai gửi file TVC mức sinh thấp và tờ rơi về tầm soát trước sinh và sơ sinh

Công văn số:1940/TTYT-DS Về việc tuyên truyền, phát động tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Công văn số:1446/TTYT-DS Về việc phát động cuộc thi làm video trền nền tảng TikTok

Công văn số:88/CCDS Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gogfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

Công văn số:87/CCDS Về việc giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage "Hạnh phúc gia đình"

Thông báo về việc thực hiện thí điểm xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) miễn phí theo Dề án Nâng cao Chất lượng dân số

Công văn số:330/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn;www.cpcs.vn;www.giadinh.net.vn"

Công văn số: 327/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage "Hạnh phúc gia đình"

Công văn số:1406/TTYT-DS Về việc tham gia cuộc thi sáng tạo clip ngắn với chủ đề “Sinh con gái – Hái niềm vui” năm 2020

Công văn số 1581/TTYT-DS Về việc giới thiệu sự kiện Ngày Tránh thai Thế giới (26/9) trên các trang Web Tổng cục Dân số-KHHGĐ

© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/ttytlapvo