Hoạt động  

Hội nghị tổng kết Bếp ăn tình thương Trung Tâm Y tế huyện Lấp Vò năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị đại biểu CCVCNLĐ năm 2020

Lấp Vò công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020

Về Trung tâm  

Giới thiệu về Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò

Tin tổng hợp  

Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho công đoàn viên

Phổ biến pháp luật  

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ

Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

Văn bản  

Thông báo về việc thực hiện thí điểm xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) miễn phí theo Dề án Nâng cao Chất lượng dân số

Công văn số:330/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn;www.cpcs.vn;www.giadinh.net.vn"

Công văn số: 327/TTYT-DS Về việc giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage "Hạnh phúc gia đình"

Công văn số:1406/TTYT-DS Về việc tham gia cuộc thi sáng tạo clip ngắn với chủ đề “Sinh con gái – Hái niềm vui” năm 2020

Công văn số 1581/TTYT-DS Về việc giới thiệu sự kiện Ngày Tránh thai Thế giới (26/9) trên các trang Web Tổng cục Dân số-KHHGĐ

Công văn số:314/CCDS Về việc tham gia cuộc thi sáng tạo clip ngắn với chủ đề “Sinh con gái – Hái niềm vui” năm 2020

Chương trình ưu đãi của sản phẩm Viên uống tránh thai khẩn cấp BK-1

V/v sao y Quyết định số 954/QĐ-UBND-HC

V/v sao y Quyết định số 955/QĐ-UBND-HC

Quy định về việc bắt buộc làm tờ khai y tế mỗi ngày

V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

V/v giới thiệu trang facebook www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc và fanpage “Hạnh phúc gia đình"

V/v giới thiệu trang thông tin điện tử "www.gopfp.gov.vn; www.cpcs.vn; www.giadinh.net.vn"

V/v thông báo số 2 về Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần 11 (VCART-2)

Quy định phạm qui hoạt động xã hội các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội tại TTYT

© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo