Hoạt động  

Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò tổ chức khảo sát hài lòng người bệnh

Hội Chữ thập đỏ Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hiến máu nhân đạo

Về Trung tâm  

Giới thiệu về Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò

Tin tổng hợp  

Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị triển khai công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp Huyện năm 2020

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Phổ biến pháp luật  

10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020

Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019

Luật số Luật số 52/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019

© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo