Quy định về việc bắt buộc làm tờ khai y tế mỗi ngày

Lúc 09:45 ngày 17-04-2020

Tải đính kèm


Người đăng: Lê Hữu Thọ
Văn bản cũ hơn
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo