Khoa Liên chuyên khoa (RHM-Mắt-TMH)

Lúc 11:03 ngày 23-11-2018Đang cập nhật.....
Người đăng: Đổng Thanh Giang
Tin cùng chuyên mục
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo