Công văn số: 5300/BYT-KCB V/v Hưởng ứng Ngày An Toàn người bệnh Thế giới 17/9/2019

Lúc 09:35 ngày 24-09-2019

Hưởng ứng Ngày An Toàn người bệnh Thế giới 17/9/2019

Tải đính kèm


Người đăng: Lê Hữu Thọ
Tin cùng chuyên mục
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo