Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019

Lúc 10:25 ngày 25-06-2020

Bộ luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Xem toàn văn Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 tại đây


Người đăng: Đổng Thanh Giang
Tin cùng chuyên mục
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo