Chính thức đi vào hoạt động với tên gọi Trung tâm y tế huyện Lấp Vò vào ngày 15 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế - Dân số...
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo